Sobre l’Arxiu Navarro Vives

L’Arxiu Navarro Vives és un lloc obert, viu, en construcció i evolució constants. El seu objectiu és l’estudi i la recuperació de l’obra de l’artista. La col·laboració de galeries, institucions, col·leccionistes i qualsevol persona que pugui aportar informació sobre Navarro Vives és fonamental per a l’Arxiu, per a la preparació del catàleg raonat i la certificació de les obres. És per això que els agraïm que es posin en contacte amb l’Arxiu.

L’Arxiu agraeix a les persones i institucions que tinguin publicacions sobre Navarro (articles de premsa, catàlegs, llibres) que es posin en contacte amb l’Arxiu o enviïn directament els documents per correu o e-mail.

Certificació

L’Arxiu Navarro Vives s’ocupa d’acreditar les obres atribuïdes a Josep Navarro Vives, i són els únics autoritzats i reconeguts per l’artista.

L’Arxiu Navarro Vives certifica únicament obres originals. No certifica ni obra gràfica, ni reproduccions, ni dedicatòries.

Per a la Certificació, cal que ens facin arribar:

  • Una imatge digital d’alta resolució de l’obra (per davant i per darrere).
  • Dimensions exactes del llenç, signatura i data de l’obra.
  • Qualsevol detall que pugueu tenir sobre aquesta obra: procedència, propietari anterior, història, origen, etc.

Catàleg raonat

L’Arxiu Navarro Vives ha iniciat la compilació de l’obra de l’artista J. Navarro Vives per elaborar el catàleg raonat de la seva obra pictòrica.

En una primera fase, el catàleg raonat inclourà exclusivament l’obra a l’oli realitzada sobre qualsevol suport.

Si teniu informació o alguna dada que vulgueu aportar-nos, així com fotografies, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic, incloent-hi el nom i dades de contacte.