L’Arxiu Navarro Vives és un lloc obert, viu, en construcció i evolució constants. El seu objectiu és l’estudi i la recuperació de l’obra de l’artista. La col·laboració de galeries, institucions, col·leccionistes i qualsevol persona que pugui aportar informació sobre Navarro Vives és fonamental per a l’Arxiu, per a la preparació del catàleg raonat i la certificació de les obres. És per això que els agraïm que es posin en contacte amb l’Arxiu.

L’Arxiu agraeix a les persones i institucions que tinguin publicacions sobre Navarro (articles de premsa, catàlegs, llibres) que es posin en contacte amb l’Arxiu o enviïn directament els documents per correu o e-mail.