1945 – 1956

Als catorze anys assisteix a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, on destacarà sobretot per les seves habilitats com a restaurador i daurador. El 1952 ingressa a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Durant el seu segon any a l’Acadèmia guanya el primer premi de figura a l’exposició de pintures universitàries de Madrid. Viatja a la capital, coneix el Museu del Prado i freqüenta l’Academia de San Fernando.

L’estiu del 1954 descobreix l’Empordà, Calella de Palafrugell, a la Costa Brava, un munt de pescadors com Pepet Gilet i les cantades d’havaneres. Des d’aquell moment, l’Empordà va passar a formar part de la seva vida i la seva obra.